Wat zijn Shanty's

 

Wist u dat u op de kleuterschool al uw eerste shanty zong?

Toch is het zo.

'Daar was laatst een meisje loos' zongen ook de stoere matrozen als ze urenlang rond de kaapstander liepen.

En wie brulde tijdens het schoolreisje niet 'What shall we do with the drunken sailor?

Ook een echte shanty.

Eenvoudige liedjes met een krachtig refrein dat uitnodigt tot meezingen.

Tegenwoordig beleven duizenden, voornamelijk mannen, plezier aan het zingen van shanties.

Al is de zee vaak ver te zoeken, veel dorpen hebben hun eigen zilte zangersgilde in de vorm van een shantykoor.

Een heuse zeeman slaat de schrik ervan om het hart.

Een shanty is niets meer dan gereedschap bij het zware werk op zee of in de haven.

Zingt het varensvolk een shanty gewoon voor de lol in de kroeg; dan brengt dat ongeluk.

Shanties zijn werkliederen die gezongen werden aan boord van de grote zeilschepen in de periode 1820 tot 1930.

De grote zeevarende naties waren, in volgorde van belangrijkheid, Engeland, Amerika, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland.

Shanties ontstonden onder invloed van grotere concurrentie, de komst van snellere, grotere en rankere clippers en de opkomst van de stoomschepen.

Er moest meer en harder gewerkt worden door minder mensen.

Zowel de kwaliteit van het werk als de sfeer aan boord verbeterde als er gezongen werd.

En van de matrozen fungeerde daarbij als shantyman.

Hij verstond de kunst om luid en ritmisch refreinliederen te zingen.

De refreinen werden meegebruld door de bemanning waarbij op het ritme uit volle kracht werd geduwd, getrokken of gelopen.

De shanties werden a capella gezongen, dus zonder instrumentale begeleiding.

Bij de verschillende handelingen aan boord zongen de matrozen aparte liederen met een eigen karakter en ritme.

Omdat werkzaamheden niet altijd even lang duurden, diende een shantyman over de nodige humor en improvisatievermogen te bezitten. Hij verzon ter plekke nieuwe coupletten.

De liedjes gingen over de vrouwen aan de kade, zeemeerminnen en andere zeemansdromen.

Over bijgeloof, grote tragedies of moedige avonturen.

Over lofzangen op de zeilvaart of over bijzondere schepen.

Over de slechte omstandigheden aan boord; het harde werken, de slechte kok of de onredelijke kapitein.

Shanties waren een stuk gereedschap, net als een mes en de kabelgarens. Matrozen associeerden deze liederen met werken.

Het was uit den boze om een shanty te zingen aan de wal of tijdens een spaarzame korte rustperiode aan boord.