Nieuwe leden

 

Hoewel het koor qua enthousiasme en inzet nog springlevend is, zien wij als bestuur dat we te maken krijgen met vergrijzing van ons ledenbestand.

Ons uitgangspunt is dat zingen leuk en zeker goed is voor de mens, vandaar dat wij via de website een oproep doen aan alle mannen om eens op een repetitieavond te komen kijken/luisteren.

Wij hebben ook als standpunt dat iedereen kan zingen en al doende leert men, zodat bij ons een zangtest en ook teksten uit je hoofd leren niet nodig is.

We hebben grote tekstboeken voor het koor staan waarin iedereen de liederen goed kan volgen.

 

Mochten wij uw interesse gewekt hebben, informatie bij:

info@dehunzevaarders.nl

 

Of kom eens vrijblijvend bij ons langs op een repetitie.

Op dinsdagavond van 19 uur 30 tot 21 uur 30.

 

Het adres is:

Zinn locatie De Es

Beukenlaan 156

9741 HM Groningen

 

U bent van harte welkom