Start.ons koor.Optreden.Nieuwsbrief.Foto .meer website.
Gronings shantykoor     “de Hunzevaarders”
Als Gronings Shantykoor “De Hunzevaarders” zijn wij sinds februari 1999 een club van enthousiaste mensen die met veel plezier elke week middels de repetities bezig zijn om ons de gekozen liederen eigen te maken.
De naam werd ontleend aan het riviertje de Hunze, die ons (hoewel al lang niet meer bevaarbaar) herinnerd aan de roemrijke tijden dat de stad Groningen nog een belangrijke handelsstad was waar de schepen vanuit veel Hanzesteden, vooral rondom de Oostzee, afmeerden om hun lading te lossen.
Ons repertoire bestaat natuurlijk uit shanties, de liederen die vroeger op de grote zeilschepen werden gezongen om het werk gemakkelijker te maken, maar ook maritieme en zeemansliederen staan op ons programma.
De liederen worden meestal meerstemmig gebracht, in verschillende talen waaronder natuurlijk ook in het Gronings.
Het koor staat onder leiding van Martin van den Hurk en hij wordt ondersteund door  accordeonisten Sijke de Boer en Anneke Suurd en met Fokko Westerhuis op zijn elektronische accordeon.
Onlangs is ons koor uitgebreid met Bart Prins accordeon en Marten de Vries gitaar.
Ook Frans van der Veen begeleid bij diverse liederen het koor op cachon of djembe
Alle inspanningen die wij doen tijdens de repetitieavonden leiden er toe dat wij datgene wat wij geleerd en geoefend hebben aan de buitenwereld kunnen laten horen.
Ongeveer 20 keer per jaar treden wij op veelal in zorgcentra die een beroep op ons doen.
Met grote inzet en veel plezier brengen wij hen, met een steeds wisselend programma, gezellige momenten.
Voor een heel ander publiek vergezellen wij al vanaf onze oprichting  Sint Nicolaas bij zijn intocht in onze stad en ook zingen wij met trots bij de tewaterlating van een nieuw schip en nemen wij, daar waar mogelijk, ook deel aan landelijke of buitenlandse evenementen.

Informatie  of boekingen de Hunzevaarders kunt u opvragen bij onderstaand contact adressen:
info@dehunzevaarders.nl
postmaster@dehunzevaarders.nl
webmaster@dehunzevaarders

Boekingen: Martijn Schuurhuis.

Email:info@dehunzevaarders.nl
Tel: 06-50523907

Wij repeteren in de :
De Es
Beukenlaan 156
9741 HM Groningen

 onze sponsoren