Start.Optreden.wist u dat.Nieuwsbrief.Foto .meer website.
Gronings shantykoor             “de Hunzevaarders”
Wist u dat:

In en ook om de stad Groningen sinds februari 1999 het Shantykoor ‘DeHunzevaarders’ actief is.
Hoewel de Hunze al lang niet meer bevaarbaar is, hebben wij toch voor deze naam gekozen omdat die een relatie legt met de rijke historie van de stad Groningen als Hanzestad.
Hoewel het koor qua enthousiasme en inzet nog springlevend is, zien wij als bestuur ook dat we te maken krijgen met vergrijzing van ons ledenbestand.
Ons uitgangspunt is dat zingen leuk en zeker goed is voor de mens, vandaar dat wij via de website een oproep doen aan alle mannen om eens op een repetitieavond te komen kijken/luisteren.
Wij hebben ook als standpunt dat iedereen kan zingen en al doende leert men, zodat bij ons een zangtest en ook teksten uit je hoofd leren niet nodig is.
We hebben grote tekstboeken voor het koor staan waarin iedereen de liederen goed kan volgen.
Naast de wekelijkse repetities treden we ongeveer 20 keer per jaar op en dat zijn natuurlijk de momenten, waar we het allemaal voor doen.
Niets is zo fijn als een enthousiast en tevreden publiek te horen applaudisseren.
Wij treden meestal op in de stad Groningen en/of de Ommelanden, waarbij de locatie varieert tussen een zorgcentrum en een scheepswerf waar een schip te water wordt gelaten:

Mochten wij uw interesse gewekt hebben,
informatie bij : info@dehunzevaarders.nl
Of kom eens vrijblijvend bij ons langs op een repetitie.
Op dinsdagavond van 19 uur 30. tot 21 uur 30
Het adres is:
Zinn locatie De Es
Beukenlaan 156
9741 HM Groningen
U bent van harte welkom
De koffie staat klaar

 onze sponsoren